Sök bostad

Sök bostad

Sök bostad hos oss

Fält markerade med * är obligatoriska

Utländskt Svenskt

Uthyrningspolicy

Akropol är ett privat bostadsföretag med bostäder i västra Skåne. Vår förvaltning bygger på närhet till kunden vilket syftar till att skapa trygghet och trivsel i boendet. Genom en nära dialog har kunden möjlighet att skapa ett prisvärt boende med hög kvalitet.
Akropol använder en Internetbaserad tjänst för förmedling av lägenheter. Via formulär på hemsidan formulerar bostadssökande sin intresseanmälan. Denna intresseanmälan innebär ingen förbindelse från Akropol om tilldelning av bostadslägenhet.

För att teckna bostadskontrakt med Akropol skall sökande och i förekommande fall medsökande fyllt 18 år. Sökande skall ha god betalningsförmåga. Disponibel inkomst skall vara tillräcklig för att klara hushållets utgifter jämte hyran. Sökande skall styrka att han de senaste 12 månaderna ej betalat hyra för sent. Sökande skall ej tidigare ha brustit i god hyressed eller ha skulder hos Kronofogden.
Sökande samt medsökande skall kunna styrka disponibel inkomst samt medverka till kreditupplysning före avtalstecknande.
Tecknat hyreskontrakt löper från den första till den sista i månaden. Hyra betalas månadsvis i förskott. Uppsägningstid är tre månader före nästkommande månadsskifte. Uppsägning skall alltid vara skriftlig.
I samband med tecknande av hyresavtal skall giltig hemförsäkring uppvisas. Akropol har alltid rätt att begära legitimation vid kundkontakter.

PUL

Enligt personuppgiftslagen (1998:204) ska du som registrerar dig hos oss lämna ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Med behandling avses här insamling, registrering, lagring, bearbetning, utlämnande eller samkörning inom vår kundserviceverksamhet.
Jag intygar också att de uppgifter jag lämnat är riktiga, och att jag godkänner att Akropol har rätt att kontrollera mina uppgifter.